Regulamin Aparthouse

Regulamin Aparthouse "Apartments for You"

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Obiekt Apartments For You jest prowadzony przez przedsiębiorstwo Bukowina spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Bukowinie, 84-311 Bukowina 64a w celu wynajmu krótkoterminowego pomieszczeń mieszkalnych.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, a także całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie aparthouse Apartments For You.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie www. obiektu.

§2 Doba

 1. Apartamenty którymi dysponuje Obiekt wynajmowane są na doby pobytowe.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Gość zobowiązany jest do zdania karty - klucza i wymeldowania się do godziny 11.00. Goście, którzy nie wymeldują się do godz. 11:00 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu, jednak nie stanowi to gwarancji przedłużenia pobytu. W przypadku gdy apartament nie zostanie zwolniony do godz. 11:00, a jest on zarezerwowany na kolejną dobę przez inna osobę, obsługa obiektu jest wówczas uprawniona do wejścia do apartamentu bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji.
 3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić w recepcji. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentu) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Aparthouse w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt oraz braku możliwości udostępnienia apartamentu z innych przyczyn.

§3 Rezerwacja i meldunek

 1. Rezerwacji apartamentu w obiekcie można dokonać za pośrednictwem portali internetowych, telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 2. Rezerwacja zyskuje status rezerwacji potwierdzonej po jej opłaceniu zaliczką.
 3. Podstawą do pobytu Gościa na terenie Obiektu jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytu. Obiekt zastrzega sobie prawo do skopiowania okazanego dokumentu wyłącznie w celach związanych z pobytem Gościa.
 4. Zapłata za pobyt pobierana jest przez Obiekt z góry.
 5. Po zameldowaniu Gości/a zafiskalizowaniu opłaty za pobyt nie ma możliwości rezygnacji z pobytu ze zwrotem kosztów.
 6. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji. Faktury wystawiane będą najpóźniej 7 dni po wystawieniu przez obiekt paragonu. Po tym terminie faktury nie są wystawiane.
 7. Aparthouse może określić minimalny okres wynajmu.
 8. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 10. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu aparthouse lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
 11. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 12. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 13. W przypadku nieodwołania rezerwacji apartamentu 30 dni przed planowanym przyjazdem, lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Obiektu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 14. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w jego trakcie, Obiekt nie zwraca opłaty za dany pobyt.

§4 Pobyt i usługi

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim regulaminem.
 2. Recepcja aparthouse Apartments For You czynna jest w godzinach od 8.00 do 20.00. W przypadku nieobecności pracownika w recepcji można go wezwać telefonicznie. Numer telefonu dostępny jest w recepcji.
 3. W sprawach pilnych, możliwy jest kontakt telefoniczny z osobą, która jest na terenie obiektu przez całą dobę.
 4. Na życzenie Gościa, Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą Gościa,
  2. zamawianie taksówki.
 5. Na życzenie Gościa, Obiekt świadczy odpłatnie następujące usługi:
  1. dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu,
  2. dodatkowe zaopatrzenie apartamentu w czyste ręczniki i pościel
  3. wynajem samochodu 5 i 9 osobowego (usługa możliwa w miarę dostępności samochodu),
  4. organizacja cateringu,
  5. organizacja zakupów spożywczych,
   przy czym aktualne ceny w/w usług dostępne są w Recepcji.
 6. W cenę pierwszego dnia pobytu wliczone są: pościel i ręcznik dla każdej z osób oraz po 1 sztuce: ręcznik papierowy, papier toaletowy, kapsułka do pralki, kapsułka do zmywarki.
 7. Opłata za kolejne sprzątanie w trakcie pobytu zawiera wymianę pościeli i ręczników oraz uzupełnienie w/w środki czystości.
 8. W cenę wynajmu apartamentu wliczony jest: dostęp do Internetu, korzystanie z telewizji kablowej, pralki, zmywarki, kuchenki indukcyjnej, lodówki, ekspresu do kawy, tostera, czajnika, zestawu do prasowania, narzędzi do utrzymania czystości.
 9. Goście Apartments For You uzyskują do dyspozycji tzw. części wspólnej: korytarz, klatka schodowa. Goście są zobowiązani do utrzymania tych miejsc w czystości i porządku.
 10. W każdym z apartamentów znajdują się czujniki dymu, a na każdym piętrze na klatce schodowej znajdują się gaśnice proszkowe dostępne dla każdego w razie pożaru.
 11. Części wspólne są całodobowo monitorowane. Administratorem danych osobowych w tym monitoringu jest Bukowina spółka z o.o. spółka komandytowa. 84-311 Bukowina 64a.

§5 Obowiązki i odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. Szczegółowy cennik wartości wyposażenia znajdującego się w Obiekcie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz dokładnie zamknąć drzwi.
 6. Goście, w czasie pobytu w obiekcie, zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzejników. Natomiast sprzęt wchodzący w skład wyposażenia Obiektu tj. czajnik elektryczny, kuchenka indukcyjna, wyciąg elektryczny, ekspres do kawy, toster, zmywarka, pralka, telewizor należy używać wyłącznie zgodnie z ich instrukcją obsługi.
 7. Uruchomienie instalacji przeciwpożarowej spowodowanej przez palenie lub nieuzasadnione użycie podlega karze 1000 zł. Ponadto w przypadku interwencji służby pożarowej lub policji wszelkie koszty interwencji ponosi osoba odpowiedzialna za uruchomienie instalacji przeciwpożarowej.
 8. Na terenie obiektu i w jego obrębie (balkon, taras) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i używania innych narkotyków i używek prawnie zabronionych. Naruszenie tego zakazu podlega karze 200 zł, na pokrycie kosztów dodatkowego prania pościeli, firan i zasłon. Osoby, które złamią w/w zakaz oraz odmówią uiszczenia opłaty 200 zł mogą zostać wymeldowane w trybie natychmiastowym bez zwrotów kosztów pobytu.
 9. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia w recepcji jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w apartamencie w dniu zakwaterowania danego Gościa. Brak zgłoszenia w w/w czasie jest równoznaczny z przejęciem odpowiedzialności Gościa za zniszczenia lub usterki.
 10. W razie utraty przez Gościa karty - klucza do apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 11. W razie spowodowania przez Gościa interwencji firmy ochroniarskiej pobierana jest opłata w wysokości 500 zł.
 12. Goście, którzy nie dostosują się do zakazu wprowadzania zwierząt na teren obiektu zobowiązani są do uiszczenia opłaty karnej w wysokości 100 zł, oraz w trybie natychmiastowym wyprowadzenia zwierzęcia z Apartments For You.
 13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach w tym przenoszenia ich wyposażenia.

§6 Obowiązki i odpowiedzialność Obiektu

 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
  4. sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności wobec Gościa z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych w Obiekcie

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt, jeżeli dyspozycja o ich odesłanie zostanie przekazana do Obiektu w ciągu 30 dni od daty zakończenia pobytu przez Gościa.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy osobistego użytku, w terminie określonym w pkt. 1 powyżej, przedmioty te ulegają zniszczeniu.
 3. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 Cisza nocna

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 Postanowienia dodatkowe

 1. Obiekt nie akceptuje obecność zwierząt.
 2. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Na terenie Obiektu zakazana jest akwizycja i sprzedaż obnośna.
 4. Na terenie Obiektu, zakazane jest powodowanie nadmiernego hałasu, powodowanie nieprzyjemnych zapachów, oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
 5. Na terenie Obiektu zabrania się organizowania imprez i innych uroczystości lub wydarzeń.
 6. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiekcie w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§11 Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych jest Bukowina sp. z o.o. sp. k. 84-311 Bukowina 64a
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania zawartej z Gościem umowy, w tym zarządzania rezerwacjami i pobytami w naszych obiektach oraz realizacja ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych (np. związanych z rozliczeniem umowy).
 3. Umożliwienie przetwarzania danych osobowych przez Obiekt ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków prawnych wynikających ze świadczenia i rozliczania usług.
 4. W niektórych przypadkach dane osobowe Gościa będą również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego.
 5. Gość ma prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Gościa sprzeciwu lub przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących świadczenia i rozliczania wykonanych usług.
 7. Uzyskane szczegółowych informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwe jest u pracownika Obiektu.

DYREKCJA
APARTMENTS FOR YOU
30.03.2019r.